Wykonujemy badania instalacji elektrycznych wg normy PN-HD 60364-6:2008. Zgodnie z normą prowadzimy sprawdzania odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych, do których należą między innymi:

- sprawdzenie ciągłości przewodów,

- pomiar rezystancji izolacji przewodów,

- sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,

- pomiar rezystancji/impedancji podłóg i ścian,

- sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania,

  • pomiar impedancji pętli zwarcia

  • pomiar wyłączników różnicowo-prądowych (RCD)

  • pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie ochrony uzupełniającej,

- sprawdzenie biegunowości,

- sprawdzenie kolejności faz,

- sprawdzenie spadku napięcia.

 

Wykonujemy również:

- przeglądy oraz pomiary instalacji odgromowych,

- badanie oświetlenia ogólnego i awaryjnego

Zobacz galerię zdjęć